Thranborg.dk

Forside / Slægten

Slægten

Navnet Thranborg og meget mere fra min fars side

Navnet Thranborg stammer fra min fars side hvor navnet er blevet brugt igennem flere generationer, med lidt varierende stavemåde.
Navnet stammer fra Tranemosegård som ligger lidt nord for Viborg i et område som engang blev kaldt Tranborghuus beliggende op ad Tranemosen hvor fanger fra Viborg Tugthus gravede tørv.
Gården var i slægtens eje fra ca. 1806 og frem til starten af 1950 hvor den blev solgt da sønnerne ikke ønskede at overtage og drive gården videre.
Mere om det bliver tilføjet gradvist efterhånden som jeg finder tiden til det.

 

Jensen og alle de andre på min mors side

Slægten på min mors side er en indviklet historie som hun selv arbejder meget på at kortlægge.

Selv er jeg også meget nysgerrig efter finde ud af hvordan mine aners historie og liv har været.

Et udsnit af mine nærmeste grene/generationer kan ses i denne stamtavle.

 

Min morfar... modstandsmand og meget mere...

Min morfor var aktiv modstandsmand under 2. verdenskrig, hvilket hele familien altid har været bekendt med. Ret meget mere end det har der igennem mange år ikke været talt om, så familien har aldrig vidst hvad han har oplevet, været med til og, ikke mindst er blevet udsat for under krigen. Han er desværre død nu, og har taget en stor del af hans historie med i graven, men heldigvis blev der de sidste år han levede, fortalt en lille smule.
En ting er helt sikker - krigen og modstandsarbejdet har i stor grad påvirket ham og hans personlighed, og det har samtidig været med til at give mig en stor nysgerrighed efter hvad det var som foregik dengang for mange år siden.
Det som jeg ved om min morfars historie har jeg samlet på en separat side
her, og de mange oplevelser med relation til krigen jeg har haft bl.a. på tur rundt i Europa kan ses under afsnittet Oplevelser